new special karakter buat bb anda

Ạ̣̣̣̥ Ḅ̣̣̣̥ C̣̣̣̣̥ Ḍ̣̣̣̥ Ẹ̣̣̣̥ F̣̣̣̣̥ G̣̣̣̣̥ Ḥ̣̣̣̥ Ị̣̣̣̥ J̣̣̣̣̥ Ḳ̣̣̣̥ Ḷ̣̣̣̥ Ṃ̣̣̣̥ Ṇ̣̣̣̥ Ọ̣̣̣̥ P̣̣̣̣̥ Q̣̣̣̣̥ Ṛ̣̣̣̥ Ṣ̣̣̣̥ Ṭ̣̣̣̥

Ụ̣̣̣̥ Ṿ̣̣̣̥ Ẉ̣̣̣̥ X̣̣̣̣̥ Ỵ̣̣̣̥ Ẓ̣̣̣̥

Ə̤̥̝̈̊̊ ß̤̥̝̈̊̊ Ɔ̤̥̝̈̊̊ Đ̤̥̝̈̊̊ Ɛ̤̥̝̈̊̊ Ƒ̤̥̝̈̊̊ Ɠ̤̥̝̈̊̊ Ħ̤̥̝̈̊̊ Ɩ̤̥̝̈̊̊ ǰ̤̥̝̈̊̊ Ǩ̤̥̝̈̊̊ Ł̤̥̝̈̊̊ ♏̤̥̝̈̊̊ Ɲ̤̥̝̈̊̊ Ơ̤̥̝̈̊̊ Ƥ̤̥̝̈̊̊ Ǫ̤̥̝̈̊̊ Ʀ̤̥̝̈̊̊ Ƨ̤̥̝̈̊̊ Ʈ̤̥̝̈̊̊ Ư̤̥̝̈̊̊ V̤̥̝̈̊̊ Ɯ̤̥̝̈̊̊ Ẍ̤̥̝̊̊ Ƴ̤̥̝̈̊̊ Ƶ̤̥̝̈̊̊

Ą̸̸̸̨̨ B̸̸̸̨̨ Ç̸̸̸̸̨̨̨ D̸̸̸̸̸̨̨ Ę̸̸̸̸̨̨ F̸̸̸̸̨̨̨ G̸̸̸̨̨ H̸̸̸̸̨̨̨ Į̸̸̸̸̸̨ J̸̸̸̸̸̨̨ K̸̸̸̨̨̨ L̸̸̸̸̨̨̨ M̸̸̸̸̨̨̨ N̸̸̸̸̨̨̨ Ǫ̸̸̸̸̨ P̸̸̸̨̨ Q̸̸̸̸̸̨̨̨ R̸̸̸̨̨ S̸̸̸̨̨̨ T̸̸̸̸̸̨̨̨ Ų̸̸̸̸̸̨̨ V̸̸̸̨̨ W̸̸̸̸̸̨̨̨ Y̸̸̸̨̨ Z̸̸̸̨̨̨

:$̸̸̸̸̸̨̨̨ :*̸̸̸̸̨̨̨ :/̸̸̸̸̸̸̸̨̨ ̸̸̸̸̸̨̨̨ =D̸̸̸̸̸̸̨̨̨̨ <3:/̸̸̸̸̸̸̨̨̨ 3̸̸̸̸̸̨̨̨ O:)̸̸̸̸̸̸̸̨̨̨ 8-|̸̸̸̸̸̨̨̨ *nerd*̸̸̸̸̸̨̨̨ =-?̸̸̸̸̸̨̨̨ >=)̸̸̸̸̸̨̨̨ (=|̸̸̸̸̸̨̨̨ <=-P̸̸̸̸̸̨̨̨ =)]̸̸̸̸̸̨̨̨ =-c̸̸̸̸̸̨̨̨ \=D/̸̸̸̸̸̨̨̨ X_X̸̸̸̸̸̨̨̨ (*)̸̸̸̸̸̨̨̨ *…*̸̸̸̸̸̨̨̨ 3-|̸̸̸̸̸̨̨̨ *beer*̸̸̸̸̸̨̨̨ ~o)̸̸̸̸̸̨̨̨

ⓐ̤̥̣̣̣̣̣̣̣̈̊ ⓑ̤̥̣̣̣̣̣̣̣̈̊ ⓓ̤̥̣̣̣̣̣̣̣̈̊ ⓒ̤̥̣̣̣̣̣̣̣̈̊ ⓔ̤̥̣̣̣̣̣̣̣̈̊ ⓕ̤̥̣̣̣̣̣̣̣̈̊ ⓖ̤̥̣̣̣̣̣̣̣̈̊ ⓗ̤̥̣̣̣̣̣̣̣̈̊ ⓘ̤̥̣̣̣̣̣̣̣̈̊ ⓙ̤̥̣̣̣̣̣̣̣̈̊ ⓚ̤̥̣̣̣̣̣̣̣̈̊ ⓛ̤̥̣̣̣̣̣̣̣̈̊ ⓜ̤̥̣̣̣̣̣̣̈̊ ⓝ̤̥̣̣̣̣̣̣̣̈̊ ⓞ̤̥̣̣̣̣̣̣̣̈̊ ⓟ̤̥̣̣̣̣̣̣̣̈̊ ⓡ̤̥̣̣̣̣̣̣̣̈̊ ⓠ̤̥̣̣̣̣̣̣̣̈̊ ⓢ̤̥̣̣̣̣̣̣̣̈̊ ⓣ̤̥̣̣̣̣̣̣̈̊ ⓤ̤̥̣̣̣̣̣̣̣̈̊ ⓥ̤̥̣̣̣̣̣̣̣̈̊ ⓦ̤̥̣̣̣̣̣̣̣̈̊ ⓧ̤̥̣̣̣̣̣̣̣̈̊ ⓨ̤̥̣̣̣̣̣̣̣̈̊ ⓩ̤̥̣̣̣̣̣̣̣̈̊

▲̤̥̝̈̊̊̅̄ ?▲̶̴̳̐̿̾͠ ▼̶̴̳̐̿̾̈́͠ ☑̤̥̝̈̊̊̅̈́ ̶̴̳̐̿̾̈́͠ Θ̤̥̝̈̊̊̅̄ ˚Θ̶̴̣̣̣̣̳̐̿̾̈́͠ Ơ̴̴̶̴̳̐̿̾̈́͡͠ ̸̶̴̳̐̿̾̈́͠ ̸̤̥̝̈̊̊̅̄ ̤̥̝̈̊̊̅̄ ♦̤̥̝̈̊̊̅̄

☆̤̥̝̈̊̊̅̄ ★̤̥̝̈̊̊̅̄ ☆̣̣̣̣̣̣̣ ★̣̣̣̣̣̣̣ ★̈́ ✽̈́ ✽̣̣̣̣̣̣̣̣ ✽̤̥̝̈̊̊̅̄ ♥̨̥̬̩̣̣̣̣̃̊̃̊ ☀̤̣̤̥̝̈̇̈̊̊ . ̥̝̣̣̣̣̣̣̥̊̊̅. ✉̤̥̝̣̣̥̈̊̊̅̄ ✆̤̥̝̣̣̣̣̣̣̣̣̈̊̊̅.

̣̣̣̣̣̣̣̣ ̸̣̣̣̣̣̣̣ Θ̣̣̣̣̥ ♦̣̣̣̣̥ ̣̣̣̣̥

à́̀́̀́ b̀́̀́̀́ c̀́̀́̀́ d̀́̀́̀́ è́̀́̀́ f̀́̀́̀́ g̀́̀́̀́ h̀́̀́̀́ ì́̀́̀́ j̀́̀́̀́ k̀́̀́̀́ l̀́̀́̀́ m̀́̀́̀́ ǹ́̀́̀́ ò́̀́̀ p̀́̀́̀́ q̀́̀́̀́ r̀́̀́̀́ s̀́̀́̀́ t̀́̀́̀́ ù́̀́̀́ v̀́̀́̀́ ẁ́̀́̀́ x̀́̀́̀́ ỳ́̀́̀́ z̀́̀́̀́

Advertisements
This entry was posted in education and tagged , , , , , , . Bookmark the permalink.

5 Responses to new special karakter buat bb anda

  1. deni nugraha says:

    Gimana downloadnya

  2. roe says:

    Ini yg aq cari,,tp gmn downloady ya…?

  3. kuswatiee says:

    Cara download huruf cerdas

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s